Adverteren / Sponsoring

Advertentiemogelijkheden

Je kunt op een aantal manieren gebruik maken van deze media:

Sponsoring:

Je wilt de naam van jouw bedrijf of organisatie voor langere tijd en nadrukkelijk verbinden aan The Whatever band. Indien je de naam van jouw bedrijf of organisatie voor langere tijd aan The Whatever band wenst te verbinden, dan kan sponsoring een aantrekkelijke optie voor je zijn. Je bent dan 12 maanden lang 7 dagen per week en 24 uur per dag zichtbaar voor al jouw potentiële klanten wereldwijd!

Een sponsorpakket houdt het volgende in:

  • Eén “slider” op de homepage van onze website;
  • een eigen “banner” om uw eigen producten via onze website aan te bieden”; en
  • de naam van jouw bedrijf of organisatie laten vermelden als sponsor in alle, optredens door middel van promotiemateriaal en social media (Instagram, Facebook en Twitter met trouwe volgers) van The Whatever band!

Voor sponsoring geldt een contractduur van 12 maanden. Je kunt contact opnemen via ons contactformulier, waar u meer informatie over sponsoring kunt krijgen.

NB. Ons team streeft naar de vorming van een gebalanceerde gemeenschap van sponsoren. Uit dit oogpunt behoudt The Whatever band zich het recht voor om aanvragen voor sponsorcontracten te weigeren.

Kortom; Onze website is een uitstekend media voor jouw bedrijf of voor jouw organisatie wereldwijd.